⇒ Datenschutzerklärung ⇐
Niveau berekenen
Start berekening van het niveau voor een willekeurige locatie op de kaart
Adres zoeken
TEXT_ADDSEARCH_STREET
TEXT_ADDSEARCH_POSTCODE
TEXT_ADDSEARCH_CITY
Live data worden geladen .....
 • Type kaart:
 • WEERDATA
  Verhoogd achtergrondgeluid door sterke wind!
 • GEMARKEERD OBJECT

  EIGEN POSITIE
 • 0.0
  Snelheid:
  Pas systeemtijd aan:
 • Vertraging van het livebeeld
  10 seconden
  Beeld-Opties
 • Vliegroutes:
  Informatie
  TraVis Versie 4.1.33  (05.04.2022)
  Beperkt gebruik
  TraVis is bestemd voor en beperkt tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Informatie, software of data van deze website mag/mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, verbreid, uitgezonden, uitgebeeld, nagemaakt, gepubliceerd, doorgestuurd, of tegen betaling of gratis worden overgedragen. Voor enig ander gebruik dient u toestemming te vragen of Flughafen Köln/Bonn GmbH.
  De ontwikkelaars van TraVis
  TopsonicTopsonic Systemhaus GmbH
  Europark 2A
  Adenauerstraße 20
  D-52146 Würselen
  Duitsland

  Tel: +49(0)2405-40 80 60
  Fax: +49(0)2405-40 80 659

  Web: www.topsonic.aero
  Mail: info@topsonic.aero
  Data
  LIVE-modus
  De LIVE-modus toont u met een vertraging van 10 seconden de vlucht- en lawaaidata van Keulen Bonn Airport. Als u deze toepassing start, komt u automatisch in de LIVE-modus.
  ARCHIEF-modus
  De ARCHIEF-modus, toont u de gearchiveerde vlucht- en lawaaidata van Keulen Bonn Airport. U kunt 2 maanden teruggaan en binnen deze periode vrijelijk tijdstippen kiezen, waarvoor u de gegevens wilt bekijken. In deze modus verschijnen de data sneller dan in de live modus. Met de automatisch getoonde regelschuif in de linkerbovenhoek kunt U de gewenste snelheid instellen.
  Wisselen tussen de LIVE-modus en de ARCHIEF-modus
  Met behulp van de kalender-, resp. startbutton in het linkerdeel van de bovenste functiebalk kunt U wisselen tussen beide aanzichten. Indien u in de kalender-dialoog een starttijd kiest en deze bevestigt met de ok-button, wordt de ARCHIEF-modus gestart. U keert terug in de LIVE-modus door te klikken op de startbutton.
  Meetpunten / meetstations / meetwaarden
  De meetstations worden aangegeven als meetpunten. Als de bij een meetstation gemeten geluidsniveaus onder de individuele, aan het geluid van de omgeving aangepaste start- en stopdrempels liggen, wordt het meetpunt in groen weergegeven. Als het geluidsniveau hierboven ligt, wordt het in geel weergegeven. Als het geluidsniveau wordt erkend als geluidshinder door vliegtuigen, kleurt het meetpunt oranjerood .
  Als een meetstation tijdelijk buiten bedrijf is, of er om technische redenen tijdelijk geen metingen beschikbaar zijn, wordt dit weergegeven in turquoise zonder metingen . Verder kleuren de meetpunten , bij overschrijding van een geluidsniveau van 90 dB(A). Dat gebeurt bijv. bij het testen van de calibrering.
  Een grijze kleur van de meetpunten duidt op een storing van het meetstation. Deze kunnen worden veroorzaakt door weersomstandigheden (bijv. onweer, sterke windstoten, etc.). De storingen van de meetpunten tellen niet mee bij de berekening van het permanente geluidsniveau of andere evaluaties.
  Als u een specifiek meetpunt aanklikt, verschijnt er op de rechterzijde van het browservenster gedetailleerde informatie, zoals bijv. de naam van het meetstation, de hoogte boven NAP, het actuele geluidsniveau, etc.
  Vliegroutes
  Aankomende en vertrekkende vliegtuigen kunnen worden herkend aan de hand van hun vliegroutes in het systeem. Deze tonen het vluchtverloop in een lengte, die kan worden ingesteld in de dialoog "Beeld-Opties". De groene routes tonen het verloop van de aankomende, en de oranje routes het verloop van de vertrekkende vliegtuigen.
  Tijd
  De "LIVE-modus" van TraVis vertoont een vertraging van 0.16666666666667 minuten; dit heeft technische redenen. De systeemtijd is de plaatselijke tijd (MET of MEZT) op Keulen Bonn Airport.
  Weerdata
  De kopregel bevat informatie over de gedurende het getoonde tijdvak heersende weersomstandigheden. Beweeg met de muiscursor over dit veld als u nog meer weerdata wilt zien! Behalve datum en tijdstip verschijnen dan weerdata zoals temperatuur, luchtvochtigheid, overwegende neerslag, windsnelheid en windrichting. De weerdata worden alle 30 minuten geactualiseerd.
  Gemarkeerd object
  U krijgt gedetailleerde informatie over een bepaald vliegtuig, of over een meetstation door hierop te klikken. De desbetreffende informatie verschijnt automatisch op de rechterzijde van het browservenster.
  Markeren van de eigen positie
  U kunt uw eigen positie markeren: sleep hiervoor gewoon het kleine huissymbool uit de kopregel naar de kaart en plaats het op uw eigen positie. Daarna kunt u de afstandsgrafiek voor geselecteerde vliegbewegingen openen bij de data op de rechterzijde van het browservenster. U kunt ook een contextmenu openen door een rechtermuisklik op het huissymbool; in dit menu kunt u een venster openen met informatie over de gemarkeerde positie, of de markering van de eigen positie wissen.
  Radardata
  Houd er a.u.b. rekening mee, dat er om radartechnische redenen zo nu en dan fouten optreden bij de afbeelding van de vliegroutes. Dit geldt met name voor kleine vliegtuigen.
  Berekende geluidsniveaus
  Door het plaatsen van de eigen positie (met het huissymbooltje) kan op iedere locatie voor een bepaalde vliegbeweging informatie worden getoond over afstand en vlieghoogte, evenals een berekend geluidsniveau voor de meeste vliegtuigtypes. De berekening van het geluidsniveau is gebaseerd op de meetwaardes van de meetinstallatie voor vliegtuiglawaai met toepassing van de geluidsgeleidingsvergelijking uit de berekeningsinstructie "Handleiding voor het berekenen van vlieggeluiden". Het berekend geluidsniveau wordt, afhankelijk van de afstand en op basis van typespecifieke gemiddelden, berekend vanaf een waarde van 50 dB(a) en kan daarom afwijken van de actuele gemeten waarden. Andere factoren die van invloed kunnen zijn en kunnen leiden tot afwijkingen van de actuele gemeten waarden zijn meteorologische invloeden, met name windrichting, windsnelheid en temperatuur, de actuele vliegtuiginstellingen, zoals kleppen, toerental van de vliegtuigmotor, beladingsfactor en speciale akoestische invloeden door vreemde geluiden, stralingspatroon, demping en reflectie.
  In de meeste gevallen zou de accuraatheid binnen een geluidsbereik van +/- 3 dB(A) moeten liggen. Als in plaats van de waarde van het geluidsniveau de afkorting DIST wordt vermeld, ligt de gekozen locatie buiten het gebied, waarvoor een geluidsniveau wordt berekend. Als in plaats van de waarde van het geluidsniveau de afkorting TYP wordt vermeld, betekent dit dat voor dit speciale type geen of slechts weinig meetwaarden beschikbaar zijn, waardoor het niet mogelijk is om het geluidsniveau op een zinvolle wijze te berekenen.
  De vermelding van het geluidsniveau heeft niet de pretentie -en kan deze ook niet hebben- om voor elke vliegbeweging de exacte meetwaarde te berekenen, maar moet voor die locaties, waar de luchthaven geen vast meetstation exploiteert, conform de voorgeschreven precisie informeren over de hoogte van de geluidsniveaus.
  Beeld
  Bij "Beeld-Opties" (het werktuig-symbool in de kopregel) kan de afbeelding van de vlieg- en lawaaidata naar wens worden aangepast. U kunt de meetstations verbergen met de button "Toon meetstations". Informatie over de vliegbewegingen kan met de button "Toon vluchtnummer voor alle" zichtbaar worden gemaakt, cq. worden verborgen. Met de button "Toon alle vluchtdata" kunt u gedetailleerde informatie laten tonen. Data kunnen, ook als de button "Toon alle vluchtgegevens" is uitgeschakeld, slechts voor één enkel gemarkeerd vliegtuig worden geactiveerd.
  Tips & tricks
  Het aanzicht van de kaart kan ook worden bediend met behulp van het toetsenbord.

  Als de invoerfocus zich hier bevindt, kunt u met de - toets uitzoomen uit de kaart en met de + toets inzoomen in de kaart.

  Bovendien kan het actuele beeldfragment zowel met de pijltoetsen als met de toetsen vorige/volgende afbeelding worden verschoven.
  Nieuwe klacht opstellen
  Voornaam: *
  Naam: *
  Telefoon:
  E-mail: *
  Straat/huisnr.: *
  Adrestoevoeging:
  Postcode: *
  Plaats: *
  Wilt u een klacht indienen over een vlucht, of wilt u een algemene klacht indienen?